Hvaða ávinningur er fyrir húsfélög að vera í viðskiptum hjá Húsastoð?

Nýlega hóf Húsastoð náið samstarf við PwC og hefur þannig stóraukið aðgengi sitt að sérfræðiþekkingu og ráðgjöf á sviði endurskoðunar og lögfræðingum með séráherslu á sviði eignar-, félaga- og skattarétt.
Á hverjum húsfundi eru a.m.k. tveir aðilar frá Húsastoð, sérfræðingur sem stýrir fundinum og lögfræðingur sem gætir að öllum lagakröfum og er þá einnig til skrafs og ráðagerða ef einhver sérstök álitamál eru uppi á fundinum.

Hagkvæm þjónusta fyrir húsfélög. Við nýtum samlegðaráhrif þess að hafa þjónustuna og yfirsýnina á einum stað til að hagræða og lækka kostnað og skilum því til viðskiptavina í formi hóflegs þjónustugjalds.

Ávinningur íbúa getur því verið margþættur, svo sem minna umstang og minni áhyggjur, tímasparnaður, aukið öryggi með útvistun bókhalds og sjóðsumsjónar auk aðstoðar við lögfræðileg álitaefni, ef með þarf.

Hagstæðar leiðir fyrir þitt húsfélag

Húsagrunnur

1

 • 1. Greiðsluseðlar sendir út mánaðarlega. Innheimtuviðvörun vegna vanskila, eftirfylgni innheimtu og lögveðsréttindum húsfélagsins fylgt eftir.
 • 2. Umsjón með greiðslu reikninga, sjóðsumsjón og endurgreiðslu virðisaukaskatts.
 • 3. Færsla bókhalds samkvæmt fjöleignahúsalögum og sundurliðuð kostnaðaráætlun.
 • 4. Gerð ársreikninga með sundurliðun og skýringum, ásamt fjölföldun á ársreikningi.
 • 5. Húsfélagsyfirlýsing til fasteignasala.

Húsagrunnur

2

 • 1. Húsagrunnur 1.
 • 2. Aðalfundaþjónusta. Lögmæt boðun funda. Stjórnun funda, ritun fundargerðar ásamt fundaraðstöðu.
 • 3. Ráðgjöf um réttindi og skyldur húsfélaga.
 • 4. Ráðgjöf og aðstoð vegna fjármála. Aðstoð við tilboðsöflun vegna rekstrar.

Húsagrunnur

3

 • 1. Húsagrunnur 1 og 2.
 • 2. Framkvæmdasjóður. Heildarumsjón með sjóði.
 • 3. Ráðgjöf varðandi framkvæmdir og viðhald.
 • 4. Frágangur verksamninga. Vönduð tilboð. Val á eftirlitsmönnum, ráðgjöfum og verktökum. Aðstoð við mat tilboða og greining.
 • 5. Ágreiningsmál, sáttamiðlun og grunn lögfræðiþjónusta.

Gagnsæi og skjót viðbrögð

Markmið Húsastoðar er að vera leiðandi á markaði með sérhæfða gæðaþjónustu fyrir húsfélög og fyrirtækjasambýli. Við höfum það að leiðarljósi trygg og áreiðanleg vinnubrögð og skjóta þjónustu.

Mikilvægt er fyrir eigendur að gæta þess að viðurkenndir meistarar standi fyrir viðhaldsverkum þar sem slík verk eru oft mjög vandasöm. Þá er ekki síður mikilvægt að leitað sé til hæfra ráðgjafa er hafi næga þekkingu til úttekta.

Sendu okkur línu eða hringdu í síma 415-5555